topreport

Adatvédelmi tájékoztató

 

Általános rendelkezések


1. Szakasz

1.1. A https://topreport.rs honlapot (továbbiakban: honlap) a Karolinart cég (továbbiakban: Cég).

1.2. A honlapra történő belépéssel a látogató elfogadja a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: feltételek) és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.3. Az Cég fenntartja a jogot a feltételek módosítására, ezért ajánljuk, hogy a legközelebbi honlap látogatásnál újból ellenőrizze le a feltételeket, annak érdekében, hogy informálódjon az esetleges változásokról.

1.4. A látogató elfogadja és kijelenti, hogy a honlapon található tartalmakat saját felelősségére használja.

1.5. Amennyiben nem egyezik az előírt feltételekkel,  kérjük hagyja el a honlapot.

A honlapon található tartalmak


2. Szakasz

2.1. A honlap saját tartalmakból, átvett tartalmakból, külső honlapokra utaló linkekből, beágyazott videókból, hirdetésekből és reklámokból áll.

2.2. Saját tartalmak alatt a jelen feltételek értelmében a fényképeket, szövegeket, videókat, hanganyagokat, műsorokat, reklámokat és minden olyan egyéb tartalmat kell érteni, melyek a Cég szellemi tulajdonában vannak és melyeknél forrásként a Topreport van feltüntetve, vagy a Topreport logó látható rajta.

2.3. Átvett tartalmak alatt a jelen feltételek értelmében minden olyan fényképet, szöveget, videót, hanganyagot, műsort és minden olyan egyéb tartalmat kell érteni, melyek más személyek szellemi tulajdonában vannak és melyeket a Cég megfelelő jogügylet alapján a honlapra feltöltött.

Linkek és beágyazott videók

3. Szakasz

3.1. A honlapon külső honlapokra utaló linkek és beágyazott videók találhatók. A külső honlapok illetve videók nem tartoznak a Cég befolyása alá, így a felelősségi körébe sem.

3.2. A Cég nem vállalja a felelősséget a külső honlapok, illetve beágyazott videók tartalmáért, azok pontosságáért, változásáért, valamint a linkek illetve videók működéséért.

Hirdetések és reklámok


4. Szakasz

A Cég nem felel a más személy által (reklámozó, hirdető) összeállított, hirdetésekben illetve reklámokban található tartalmakból eredő, harmadik személyt érintő károkért.

Szellemi tulajdon


5. Szakasz

5.1. A Cég engedélyét adja, hogy a honlapon található saját tartalmakat a látogatók megosszák más közösségi oldalakon, azzal, hogy kötelesek feltüntetni a forrást.

5.2. A Cég engedélyét adja a látogatók részére, hogy díjmentesen, a honlapon található saját tartalmakat, kivéve a videókat, változtatás nélkül közzétegyék más honlapokon illetve internetes portálokon, a forrás kötelező feltüntetése mellett.

5.3. A videók bármilyen módon történő felhasználásához (közzététel más honlapokon illetve internetes portálokon) a Cég engedélye szükséges.

5.4. A honlapon található átvett tartalmak használatával kapcsolatban a Cégnek nincsen hatásköre, ezért megkérjük, hogy az ilyen jellegű kérdésekkel forduljon a szellemi tulajdon jogosultjához.

5.5. A látogatók kötelesek a honlapon található szellemi tulajdonjoggal védett tartalmakat tiszteletben tartani a hatályban lévő szellemi tulajdonról szóló törvényekkel összhangban. Azoknak megsértése polgárjogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.

5.6. A Cég igyekszik minden személy szellemi tulajdonjogát tiszteletben tartani. Amennyiben  a honlapon mégis olyan tartalmat talál mely sérti szellemi tulajdonjogát, kérjük jelezze és megtesszük az összes szükséges intézkedést.

Adatvédelem

6. Szakasz

A Cég nem teszi közzé harmadik személyek számára adatokat, kivéve ha az a hatályos törvények értelmében kötelező.

Felelősség


7. Szakasz

7.1. A Cég minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a honlap akadálytalan működését.

7.2. A Cég semmilyen felelősséget sem vállal, a honlapon található esetleges pontatlan információkból, az oldal elérhetetlenségéből, illetve bármely egyéb hasonló hiányosságból fakadó, látogatót ért károkért.

Vitarendezés


8. Szakasz

Jelen feltételekből származó vitákat a felek igyekeznek elsősorban békés úton megoldani, amennyiben az nem járna sikerrel, a szabadkai bíróság az illetékes és a szerbiai jog alkalmazandó.

Kapcsolattartás


9. Szakasz

Amennyiben bármely kérdése vagy megjegyzése akad a honlappal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a „KAPCSOLAT” menüpont adta lehetőségen keresztül.

 

Obaveštenje o zaštiti podataka

Opšte odredbe

Član 1.

1.1. Preduzeća Karolinart (u daljem tekstu: Preduzeća) upravlja web stranicom https://topreport.rs (u daljem tekstu: web stranica).

1.2. Pristupom web stranici korisnik prihvata ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: uslovi), te iste smatra obavezujućim.

1.3. Preduzeća zadržava pravo na promenu uslova, te zbog toga preporučujemo da prilikom sledeće posete web stranice, proverite uslove ponovo, a u cilju informisanja o eventualnim promenama.

1.4. Korisnik prihvata i izjavljuje da će sadržaje, koji se nalaze na web stranici, koristiti na svoju odgovornost .

1.5. Ukoliko se korisnik ne slaže sa propisanim uslovima, molimo korisnika da napusti web stranicu.

Sadržaji na web stranici

Član 2.

2.1. Web stranica se sastoji od sopstvenih sadržaja, preuzetih sadržaja, linkova na druge web stranice, ugrađenih video snimaka, oglasa i reklama.

2.2. U smislu ovih uslova korišćenja, pod sopstvenim sadržajima se smatraju fotografije, tekstovi, video snimci, zvučni materijali, emisije, reklame i svi ostali sadržaji, koji čine inetlektualnu svojinu Preduzeća, te na kojima je kao izvor navedena Topreport ili na kojima se nalazi žig Topreport-a.

2.3. U smislu ovih uslova korišćenja, pod preuzetim sadržajima se smatraju fotografije, tekstovi, video snimci, zvučni materijali, emisije, reklame i svi ostali sadržaji, koji čine inetlektualnu svojinu drugih lica, te koji su postavljeni na web stranicu na osnovu adekvatnog pravnog posla.

Linkovi i ugrađeni video snimci


Član 3.

3.1. Na web stranici se nalaze linkovi, koji upućuju na spoljne web stranice i ugrađeni video snimci. Spoljne web stranice i video snimci nisu pod uticajem Preduzeća, te Preduzeća nije odgovorna za iste.

3.2. Preduzeća ne odgovara za sadržaje, tačnost i promenu sadržaja spoljnih web stranica, kao ni za funkcionisanje linkova odnosno video snimaka.

Oglasi i reklame


Član 4.

Preduzeća ne odgovara za štete koje pretrpe treća lica, koje su nastale zbog sadržaja iz reklama, oglasa, stvorenih od strane drugih lica (oglašivači).

Intelektualna svojina


Član 5.

5.1. Preduzeća daje svoju saglasnost da sadržaje koji se nalaze na web stranici korisnici podele na društvenim stranicama, uz obavezu naznačenja izvora.

5.2. Preduzeća daje svoju saglasnost da svoje sadržaje, koji se nalaze na web stranici, izuzev video snimaka, korisnici, bez naknade i bez promene, objave na drugim web stranicama odnosno web portalima, uz obavezu naznačenja izvora.

5.3. Za bilo kakvo korišćenje video snimaka (objavljivanje na drugim web stranicama odnosno web portalima) potrebna je saglasnost Preduzeća.

5.4. U odnosu na preuzete sadržaje koji se nalaze na web stranici Preduzeća nema nadležnosti, te zbog toga molimo korisnike da se sa pitanjima obrate nosiocima prava intelektualne svojine.

5.5. Korisnici su dužni da poštuju sadržaje zaštićene intelektualnom svojinom, u skladu sa važećim zakonima koji regulišu oblast intelektualne svojine. Povreda intelektualne svojine ima za posledicu građansku i krivičnu odgovornost.

5.6. Fondacija poštuje intelektualnu svojinu svakog lica. Ukoliko na web stranici ipak pronađete sadržaj koji povređuje Vašu intelektualnu svojinu, molimo Vas da javite Preduzeća, te ćemo preduzeti sve potrebne mere.

Zaštita podataka

Član 6.

Preduzeća podatke neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima kada je to obavezno po važećim zakonima.

Odgovornost


Član
7.

7.1. Preduzeća preduzima sve potrebne mere u cilju obezbeđenja nesmetanog rada i funkcionisanja web stranice.

7.2. Preduzeća ne odgovara za štetu korisniku koja je prouzrokovana usled informacija na web stranici koje su eventualno netačne, zatim zbog nefunkcionisanja web stranice, kao i usled sličnih nedostataka.

Rešavanje sporova


Član 8.

Sporove nastale usled primene ovih uslova, stranke će pokušati rešiti mirnim putem, a ukoliko to ostane bezuspešno, nadležan je sud u Subotici, te se primenjuje pravo Republike Srbije.

Održavanje kontakta


Član 9.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili napomene u vezi sa web stranicom, molimo Vas da stupite u kontakt sa nama putem „KAPCSOLAT” stranica.

A Topreport hírportál sütiket (cookie) használ! A sütik optimálissá teszik a felhasználói élményt. További tudnivalókat a „COOKIE SZABÁLYZAT” menüpont alatt talál.